Page 45 - Euroregion Nisa 30 let
P. 45

In Nový Bor wurde das historische Umgebindehaus Nr. 106, das sich in unmittelbarer Nähe des Glasmuseums be ndet, vollständig modernisiert. Nach dem Wiederaufbau dient das Gebäude nun als Touristeninformationszentrum und als Basis für die Programme und Aktivitäten des Museums.
Wir sind von der Einzigartigkeit,
Authentizität und Stärke der gemeinsamen Glasherstellungstradition sowie ihrem Potenzial im Tourismus überzeugt. Wir glauben fest daran, dass wir mit diesem Projekt einen Beitrag zu ihrer Verbreitung, ihrem Schutz und ihrer Erhaltung leisten konnten.
V Novém Boru proběhla kompletní rekonstrukce historického podstávkového domu č. p. 106, který stojí v přímém sousedství Sklářského muzea. Po rekonstrukci je v budově zřízeno Informační centrum
a zázemí pro programovou náplň a činnosti muzea.
Jsme přesvědčeni o výjimečnosti, autenticitě a síle společné sklářské tradice a jejím potenciálu pro cestovní ruch. Pevně věříme, že díky tomuto projektu se nám podařilo přispět k většímu povědomí, ochraně
a zachování této tradice.
W Novym Borze przeprowadzono kompletną modernizację zabytkowego domu przysłupowego nr 106, który znajduje się
w bezpośrednim sąsiedztwie Muzeum Szkła. Po odbudowie budynek pełni obecnie funkcję Informacji Turystycznej oraz zaplecza dla programów i działalności muzeum.
Jesteśmy przekonani o wyjątkowości, autentyczności i sile wspólnej tradycji szklarskiej oraz jej potencjale w dziedzinie turystyki. Głęboko wierzymy, że dzięki temu projektowi udało nam się przyczynić do jej rozpowszechnienia, ochrony i zachowania.
Museum in Haida Muzeum v Novém Boru Muzeum w Novym Borze
foto: Petr Germanič
1991 43 2021


   43   44   45   46   47