Page 43 - Euroregion Nisa 30 let
P. 43

Glasroute im polnisch- tschechischen Grenzraum
Ein Projekt, das durch die Europäische Union aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung sowie aus dem Haushalt der Woiwodschaft Niederschlesien im Rahmen des Kooperationsprogramms Interreg V-A Polen
– Tschechische Republik gefördert wurde. Lead-Partner: Mĕsto Nový Bor, Projektpartner: Muzeum Karkonoskie (Riesengebirgsmuseum) in Jelenia Góra.
Die gemeinsamen Aktivitäten der beiden Partner laufen bereits seit über zehn
Jahren. Die Stadt Nový Bor ist eines der wichtigsten Zentren der Glasherstellung
in der Tschechischen Republik, das Riesengebirgsmuseum in Jelenia Góra verfügt über die größte Sammlung von Kunstglas
in Polen. Der Bedarf weiterer gemeinsamer Aktivitäten zur Hervorhebung der Rolle der Glasherstellungszentren für die Entwicklung des Tourismus führte zur Vorbereitung eines weiteren gemeinsamen Projekts.
cesta skla v česko-polském příhraničí
Projekt spolu nancovaný Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj
a rozpočtu samosprávy Dolnoslezského vojvodství v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Vedoucí partner: Město Nový Bor, projektový partner: Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze.
Partneři realizují společné aktivity již několik let. Město Nový Bor patří k nejvýznamnějším sklářským střediskům v České republice
a Krkonošské muzeum v Jelení Hoře má největší sbírku uměleckého skla v Polsku. Příprava dalšího společného projektu
vzešla z potřeby dalších společných aktivit zaměřených na zdůraznění úlohy sklářských středisek pro rozvoj cestovního ruchu.
szlak szkła na polsko-czeskim pograniczu
Projekt współ nansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Partner Wiodący: Mĕsto Nový Bor, partner projektu: Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze.
Wspólne działania obu partnerów trwają od kilkunastu lat. Miasto Nový Bor jest jednym
z najważniejszych ośrodków szklarskich
w Czechach, Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze posiada największe zbiory szkła artystycznego w Polsce. Potrzeba kolejnych wspólnych działań w zakresie podkreślenia roli ośrodków szklarskich dla rozwoju turystyki spowodowały przygotowanie kolejnego wspólnego projektu.
Riesengebirgsmuseum in Hirschberg Glaslaboratorium
Krkonošské muzeum v Jelení Hoře Sklářská laboratoř
Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze Laboratorium Szkła
foto: Gabriela Zawiła
1991 41 2021


   41   42   43   44   45