Přihláškový formulář

Z formálních a praktických důvodů požadujeme Vaši přihlášku v písemné a v elektronické formě. Použijte a začněte prosím s on-line formulářem, který je níže k dispozici. Po kompletním vyplnění a odkliknutí tlačítka "Odeslat" se vygeneruje automaticky verze pro tisk. Žádost podepište a odešlete na tuto adresu:

Euroregion Nisa Liberec
U Jezu 525/4
460 01 Liberec IV – Perštýn

Na přílohy v podobě dodatkových textů nebude brán ohled. Přílohy ve formě prezentačních materiálů (fotky apod.) jsou vřele vítány.

1. Údaje o uchazeči

2. Údaje o kooperačním partnerovi

2.1 Kooperační partner 1

2.2 Kooperační partner 2

2.3 Kooperační partner 3

3. Popis