Příjem žádostí byl zahájen

Rádi bychom Vás informovali o spuštění elektronického systému pro podávání projektových žádostí do Fondu malých projektů Česko – Sasko v Euroregionu Nisa. Můžete žádat o dotační podporu pro Vaše přeshraniční setkávací projekty v česko-saské spolupráci, konzultovat s námi Vaše projektové záměry a vyplnit projektovou žádost. V současné chvíli lze žádat pouze o podporu takových projektů, u nichž lze doložit počet účasníků.