Konkurs swoim patronatem objęło Prezydium Euroregionu w składzie: