Procedury realizacji projektu parasolowego Fundusz Małych Projektów Interreg Polska-Saksonia 2014–2022 zawarte są w Podręczniku Programu Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014–2022. W rozdziale V tego podręcznika przedstawiono również ogólne zapisy dotyczące realizacji małych projektów w ramach FMP.