Składanie wniosku Online i w formie drukowym.

Wnioskodawca ma dwie różne możliwości:

  • Pan/Pani składa po raz pierwszy wniwniosek o dofinansowaniu dla małego projektu w saksońsko-czeskim i polsko-saksońskim programie. Prosimy Pana/ Panią o rejestrację jako nowy użytkownik z Pana/Pani adresem e-mailowym i wybranym przez Pana/ Panią hasłem.

    Rejestracja jako nowy użytkownik

  • Pan/Pani już składał(a) wniosek o dofinansowaniu czy pracuje nad wnioskiem o dofinansowaniu w saksońsko-czeskim i/albo polsko-saksońskim programie. Prosimy Pana/ Panią zameldować się z Pana/Pani adresem e-mailowym i hasłem.

    Poddać dane dostępowe