Sieć Koordynacji Euroregionalnych Grup Roboczych

Celem projektu jest zwiększenie intensywności oraz jakości fachowej współpracy w Euroregionie Neisse-Nisa-Nysa. Podstawę projektu tworzą przy tym dziedziny priorytetowe zdefiniowane w Strategicznch Zaleceniach ERN na lata 2014-2020.

 

Finansowanie:

Program współpracy na rzecz promocji współpracy transgranicznej na lata 2014-2020 między Wolnym Państwem Saksonii i Republiką Czeską

Realizacja:

01/2017–12/2019

Łączne wydatki:

339.775 EUR

Główny partner:

Euroregion Nisa

Partner projektu:

Euroregion Neisse e. V.

Numer projektu:

100 279 578

 

W ramach projektu KONEG możliwe jest organizowanie transgranicznych warsztatów i konferencji wyspecjalizowanych grup w różnych dziedzinach priorytetowych.