9. Umlaufverfahren

Projekttitel                                               Antragsteller   Projektpartner              EFRE-Mittel bewilligt in €
Haus Schminke im Einklang mit Landschaft und Ästhetik / Dům Schminke v souladu s krajinou a estetikou                                              SUŠ Liberec                                           Stiftung Haus Schminke3.840,12

24. LaK / 8. Umlaufverfahren

Projekttitel       AntragstellerProjektpartnerEFRE-Mittel bewilligt in €
Camp für Eishockey Kinder /
Hokejový camp pro děti
ESC Jonsdorf-Zittauer
Gebirge e.V.
HC TS Varnsdorf14.893,46
Deutsch-tschechische Fahrradexkursion durch die Mikroregion Podralsko / Česko-německá cykloexkurze Mikroregionem Podralsko                                              
Mikroregion PodralskoNaturpark Zittauer Gebirge
e. V.
7.630,05

23. LaK

ProjekttitelAntragstellerProjektpartnerEFRE-Mittel bewiligt in €
Willst du Glasmacher werden? Grenzüberschreitendes Jugendtreffen zur Berufswahl und Schaffung von "Glaspfad". / Chceš se stát sklářem? Přeshraniční setkávání mládeže na téma volby povolání a tvorba "skleněné stezky".                                                                  Diakonie St. Martin RothenburgPodralský nadační fond ZOD Brniště15.000,00
Europasportfest 2022 / Evropský sportovní festival 2022HSG Turbine Zittau, Abteilung LeichtathletikTJ Jablonec nad Nisou15.000,00

Vorratsprojekt / Náhradní projekt:

Auf dem gemeinsamen Weg 2022 / Společnou cestou 2022                                                          

Grosse Kreisstadt ZittauMěsto Hrádek nad Nisou15.000,00

21. LaK

ProjekttitelAntragstellerProjektpartnerEFRE-Mittel bewilligt in €
30 Jahre Euroregion Neisse - Nisa - Nysa / 30 let Euroregionu Neisse - Nisa - Nysa                                                                                              
Euroregion Neisse Euroregion Nisa15.000,00
Gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit zugunsten der Wallfahrtsanlage in Oberpolitz und des Heiligen Grabes in Görlitz / Společná propagace poutního areálu v Horní Polici a Božího hrobu v Görlitz                                                      
Římskokatolická farnost -
arciděkanství Horní Police
Evangelische Kulturstiftung
Görlitz
14.823,71
Kulturelles Erbe gemeinsam entdecken / Společně objevovat kulturní dědictvíEvangelische Kulturstiftung
Görlitz
Římskokatolická farnost -
arciděkanství Horní Police
4.593,26
Zusammenarbeit bei Präsentation und Bewerbung
von technischen Denkmälern / Spolupráce při prezentaci a
propagaci technických památek
Kultura Jablonec, p.o.Entwicklungsgesellschaft
Oberlausitz Niederschlesien
mbH
14.786,31
Ein Sprung über die Grenzen / Na skok za hranicemiThonmi z.s.EMIL e.V.14.529,31
Gemeinsam in die Vergangenheit und Zukunft Pěnčín/Oybin /
Společně k minulosti a do budoucnosti Pěnčín/Oybin
Obec PěnčínGemeinde Oybin15.000,00
Unterstützung von Treffen und gemeinsame Planung mit regionalen Akteuren für ein innovatives Umfeld in der Region Schluckenauer Zipfel und Oberlausitz / Podpora setkávání a společného plánování aktérů pro inovačního prostředí na Šluknovsku a v Horní Lužici                                                                                              
MAS Český sever, z.s.Hochschule Zittau/Görlitz,
Zentrum für Innovation- und
Technologietransfer, Bündnis
Lausitz – Life & Technology,

13.779,69

20. LaK / 7. Umlaufverfahren

ProjekttitelAntragstellerProjektpartnerEFRE-Mittel bewilligt in €
20 Jahre Städteverbundes Kleines Dreieck /  20 let Svazku měst Malý trojúhelník Město Hrádek nad NisouGrosse Kreisstadt Zittau8.410,62

19. LaK / 6. Umlaufverfahren

ProjekttitelAntragstellerProjektpartnerEFRE-Mittel bewilligt in €

Fisch und Fahrzeugtechnik in der Euroregion Neisse / Ryba a technologie vozidel

 

Zittauer BildungsgesellschaftStřední a hospodářská škola Frýdlant3.627,76
Zirkusprojekt / Cirkusový projekt

Kulturfabrik Meda e.V. Mittelherwigsdorf
Kino Varšava Liberec
15.000,00
Vorratsprojekt
Jazzwelten 2021 / Jazzové světy 2021

Sächsischer Musikrat e.V. Dresden
Základní umělecká škola Litvínov15.000,00

 

 

17. LaK / 5. Umlaufverfahren

ProjekttitelAntragstellerProjektpartnerEFRE-Mittel bewilligt in €
Begegnungen zu den Themen "Wild" und "Obst" / Setkání na téma "divoká zvěř" a "ovoce"Internationales Begegnungszentrum St. MarienthalDokořán Rumburk z.s.14.527,26
2021 - Gemeinsam entdecken / 2021 - Objevovat společněDiakonisches Werk im Kirchenbezirk Löbau-Zittau gGmbHMateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 14.261,30
Gemeinsames Entdecken 2021 / Společné objevování 2021Mateřská škola Jablonec nad NisouDiakonisches Werk im Kirchenbezirk Löbau-Zittau gGmbH11.870,60

16. LaK (22.10.2019), Zittau

ProjekttitelAntragstellerProjektpartnerEFRE-Mittel bewilligt in €
Traditionelles Arbeiten in der Euroregion Neiße  / Tradiční práce v Euroregionu Nisa Zittauer Bildunggesellschaft gGmbHStřední škola hospodářská a lesnická Frýdlant5.252,47
Begegnung mit sorbischer Kultur in der Euroregion Neiße für Kinder – Audioguide / Setkání s lužickosrbskou kulturu v Euroregionu Nisa pro děti - audioprůvodce Landratsamt Bautzen Societas Amicuum Liberec z.s. 10.198,85
Grenzregion mit Kinderaugen erkunden / Poznávat příhraničí dětskýma očima Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Oberlausitz e.V., LöbauMateřská škola Dolní Podluží14.157,43

Einladung nach Zákupy /

Pozvánka do Zákup
Město ZákupyGemeinde Hochkirch 10.742,51

Musik & Tanz im Dreiländereck /

Hudba a tanec v Trojzemí
Klangfarben e.V., JonsdorfALTADANCE SPORT z.s., Liberec6.990,52

Kuppritzer Schlosspark erleben /

Zažít zámecký park v Kuppritz
Gemeinde HochkirchMěsto Zákupy15.000,00

Fertig - Los 2020 /

Připraveni ke startu, 2020
Diakonisches Werk im Kirchenbezirk Löbau-Zittau, LöbauMateřská škola Lovecká, Jablonec nad Nisou13.288,30

Wandern des Waldmännleins Podlužánek /

Putování skřítka Podlužánka
Mateřská škola Dolní Podluží Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Oberlausitz e.V., Löbau 9.019,09

Neustart 2020 /

Nový start 2020

Mateřská škola Lovecká, Jablonec nad Nisou

Diakonisches Werk im Kirchenbezirk Löbau-Zittau, Löbau14.701,82

Klänge über Grenzen /

Tóny bez hranic
Waldhäusl e.V., EichgrabenZákladní a mateřská škola Prácheň10.594,88

20 jähriges Jubiläum der größten Wanderveranstaltung in der Euroregion "3 Tage, 3 Länder, 3 Wanderungen" /

20. výročí největší turistické akce v Euroregionu "3 dny, 3 země, 3 pochody"
Oberlausitzer Kreissportbund e.V., GörlitzKlub Čeckých turistů, Nové Město pod Smrkem10.450,79

Freundschaft ohne Grenzen /

Kamarádství bez hranic
Mateřská škola "Klíček", Nový BorArbeiterwohlfahrt Kreisverband Oberlausitz e.V., Löbau12.726,87

Suchtprävention im Dreiländereck /

Prevence závislosti v Trojzemí
Stadtverwaltung Zittau Město Hrádek nad Nisou15.000,00
Internationales Weihnachtsturnier in Zittau  / Mezinárodní vánoční turnaj v Zittau HSG Turbine Zittau e.V. Abteilung JudoSportovní klub Varnsdorf z.s.8.030,80

Feuerwehr Hrádek nad Nisou/Zittau 2020 /

Hasiči Hrádek nad Nisou / Žitava 2020
SDH Dolní SedloStadtverwaltung Zittau 14.969,46

Messe Konventa 2020 - Einladung nach Liberecký kraj /

Veletrh Konventa 2020 - Pozvánka do Libereckého kraje
Liberecký krajEntwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausit, Görlitz 15.000,00
Internationales Symposium für graviertes Glas  / Mezinárodní sympozium rytého skla Spolek sympozia rytého skla z.s., Kamenický ŠenovGroße Kreisstadt Weißwasser/O.L.15.000,00
Auf den Spuren der Liberecer und Zittauer Juden /  Po stopách libereckých a žitavských Židů Statutární město LiberecGroße Kreisstadt Zittau12.634,23

Geschichte verbindet uns /

Historie nás spojuje
Město Krásná LípaHeimat- und Humboldtverein Eibau e.V.14.997,69
Grenzüberschreitende Kulturraumkonferenz / Přeshraniční konference „Kulturní prostor“ Stadt ZittauKrajský úřad Libereckého kraje 14.470,40

Gemeinsamer Weg der Tschechen und Deutschen in Svor /

Společná cesta Čechů a Němců ve Svoru
Obec SvorStadtverwaltung Reichenbbach/O.L.12.352,58

INVITA INVIDIA - Begegnung der Bewohner von Zittau und Frýdlant /

INVITA INVIDIA - setkávání obyvatel Žitavy a Frýdlantu
Stadtverwaltung ZittauMěsto Frýdlant11.443,31

Lüsterfest /

Lustrfest
Město Kamenický ŠenovLandschaftspflegeverband "Zittauer Gebirge und Vorland", Mittelherwigsdorf14.961,30

16. LaK (22.10.2019), Zittau - bewilligte Vorratsprojekte

ProjekttitelAntragstellerProjektpartnerEFRE-Mittel bewilligt in €

25 Jahre Arbeit für Mensch und Natur /

25 let práce pro lidi a pro přírodu
Čmelák - Společnost přátel přírody z.s., LiberecLandschaftspflegeverband "OL" e.V., Reichenbach OL14.533,49

Kleinodien der Kulturlandschaft der Euroregion Neiße /

Klenoty kulturní krajiny Euroregionu Nisa
Obec PěnčínNaturschutzzentrum "Oberlausitzer Bergland" e.V., Neukirch/Lausitz15.000,00

Gemeinsam Natur erleben /

Společně prožívat přírodu
Landschaftspflegeverband "Zittauer Gebirge und Vorland" e.V., MittelherwigsdorfMěsto Kamenický Šenov8.219,72

Zusammenarbeit tschechischer und deutscher Museen /

Spolupráce českých a německých muzeí

Kruh přátel muzea Varnsdorf z.s.Förderverein der Grenzregion "Obere Mandau Spree - Quellen"7.145,99
Tourismus Börse Lausitzer-Zittauer Gebirge  / Turistická burza Lužické-Žitavské hory Zittauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbHDMO Lužické a Žitavské hory, Prysk12.749,85

Zusammenarbeit der freiwilligen Feuerwehre Chrastava und Bernstadt a.d.E. /

Spolupráce dobrovolných hasičů Chrastava a Bernstadt a.d.E.
Město ChrastavaStadt Bernstadt a.d.Eigen12.415,31

Fremdenverkehrsforum – Kunst und Handwerk auf dem Gebiet des Lausitzer und Zittauer Gebirges /

Fórum cestovního ruchu - Umění a řemeslo v regionu Lužických a Žitavských hor
DMO Lužické a Žitavské horyZittauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH5.943,66

Sächsisch-böhmisches Vereinsleben gemeinsam gestalten /

Společně vytvářet sasko-český spolkový život
Gemeinde Oybin Město Jablonné v Podještědí9.860,42
Kulturelle Begegnungen in der Dreiländerregion / Kulturní setkání v Trojzemí Stadtverwaltung ZittauCREAT z.s., Liberec15.000,00

Traditionen - Jablonné v Podještědí - Oybin /

Tradice - Jablonné v Podještědí - Oybin
Město Jablonné v PodještědíGemeinde Oybin15.000,00

Johanniskirmes /

Svatojánská pouť

G300-spolek, LiberecGewerbe- und Tourismusverein Zittau lebendige Stadt e.V.15.000,00

15. LaK (11.06.2019), Zittau

ProjekttitelAntragstellerProjektpartnerEFRE-Mittel bewilligt in €

Entdecken des gemeinsamen europäischen Musikerbes / Objevování společného hudebního dědictví

Euroregionales Kulturzentrum St. Johannis Zittau e.V.Mezinárodní centrum duchovní obnovy, Hejnice15.000,00

Internationaler Fachworkshop  Abfallbehandlung im sächsisch-tschechischen  Grenzgebiet" / Mezinárodní odborný workshop "Problematika nakládání s odpady v česko-saském pohraničí

TU LiberecHochschule Zittau/Görlitz15.000,00

Gemeinsamer Bevölkerungsschutz Hilfsorganisation / Společná organizace na podporu civilní obrany 

DRK Kreisverband LöbauČeský červený kříž, oblastní spolek Děčín8.729,92

Juwel der alten Obstwiesen / Klenoty starých sadů

Venkovský prostor o.p.s.Christlich-soziales Bildungswerk Sachsen e.V.7.951,86

20 Jahre Partnerschaft Feuerwehr Lužec und Feuerwehr Goldbach / 20 let partnerství hasičských sborů Lužec a Goldbach

Historischer Feuerwehrverein Goldbach e.V.SDH Lužec7.485,77

Länderübergreifender Leichtathletik-Teamwettbewerb der AK U16 in der Euroregion Neisse / Přeshraniční lehkoatletické závody týmů věkové kategorie U16 v Euroregionu Nisa

HSG Turbine Zittau e.V., Abt. Leichtathletik Liberecký krajský ateltický svaz13.720,41

Waldfeste, grenzüberschreitende Treffen in ERN / Lesní slavnosti, přeshraniční setkávání v ERN

Podralský nadační fond ZOD, BrništěDiakonie St. Martin Rothenburg O/L15.000,00

Unterstützung der Weiterbildung der Lehrer der Naturwissenschaften / Podpora dalšího vzdělávání učitelů přírodopisu

Severočeské muzeum v LiberciSenkenberg, Gesellschaft für Naturforschung9.676,10
Changes 2019 / Změny 2019 Gemeinde NebelschútzObec Heřmanice7.497,65

Migration, Mission, Ökonomie - Herrnhut und herrnhutische Ethik im Licht interkultureller Kommunikation / Migrace, Mise, Ekonomie –  Herrnhut/Ochranov a ochranovská etika ve světle interkulturní komunikace

TU Dresden, IHI ZittauTU Liberec6.947,86

Konferenz „Horizonte erweitern – Gleichstellung im Dreiländereck" / Konference "Rozšíření

horizontů - rovné příležitosti v Trojzemí"
Stadt BautzenMěsto Jablonec nad Nisou14.586,08

Der legendäre Tatra T3 in Chemnitz und in Liberec / Tramvajová legenda Tatra T3 v Chemnitz a v Liberci

Boveraclub z.s., LiberecStrassenbahnfreunde Chemnitz e.V.12.375,58

Handwerkersymposium in Dreiländereck 2019 /

Řemeslné sympózium v Trojzemí 2019
Město Hrádek nad NisouFreunde des Beckenbergs e.V., Eibau 14.464,38
Alter(n) selbst erleben / Zažít stáří a stárnutí Freier Schulträgerverein e.V.Soukromá podnikatelská škola Česká Lípa2.699,79
Gesundheit ist das A & O / Zdraví je základ Traditionshof Bulnheim e.V., SeifhennersdorfMěsto Raspenava10.021,16
Sport-united.eu 2019/2020 / Sport-united.eu 2019/2020 Město Dolní Poustevna Stadtverwaltung Sebnitz15.000,00

Identifizierung von intrusiven Gesteinen im Granitmassiv des Isergebirges / Identifikace intruzivních hornin v granitovém masivu Jizerských hor

Severočeské muzeum v Liberci Senkenberg, Gesellschaft für Naturforschung13.173,30

Euroregion Neisse-Nisa-Nysa in Zahlen und Bildern / Euroregion Neisse-Nisa-Nysa v číslech a obrazech

Euroregion Nisa, LiberecEuroregion Neisse, Zittau14.657,90

Auf dem Zittauer Weg zur Geschichte von Radvanec/Rodowitz / Žitavskou cestou za historií Radvance

Obec RadvanecStadt Reichenbach O/L14.271,07
3LänderBrunch / Brunch3zemí Tradition und Zukunft Zittau e.V.Brána Trojzemí, Hrádek nad Nisou15.000,00

Deutsch-tschechisches Fußballturnier / 

Německo-český turnaj v kopané
1. Ostsächsische Fußballschule "Kickfix", OppachSK Plaston Šluknov13.718,32

Gemeinsam sächsisch-böhmische Traditionenpflegen / Společně pečujeme o sasko - české tradice

Gemeinde OybinMěsto Jablonné v Podještědí9.980,65

Via Sacra verbindet die Region / Via Sacra propojuje region

Euroregion Neisse, ZittauEuroregion Nisa, Liberec13.930,24

14. LaK (19.03.2019), Zittau

ProjekttitelAntragstellerProjektpartnerERFE-Mittel bewilligt in €
Einladung zu den Nachbarn DE II. / Pozvánka k sousedům - DE II.

Euroregion Nisa Euroregion Neisse e. V.15.000,00
55. Jahre grenzüberschreitende Volleyballfreundschaft Zittau/Hrádek nad Nisou / 55. výročí přeshraničního volejbalové přátelství Zittau/Hrádek nad Nisou

Volleyballverein Zittau 09 e.V

Volejbalový klub Hrádek nad Nisou z.s.

10.477,27
Musik Verbindet Nachbaren / Hudba spojuje sousedy

Město Šluknov Gemeinde Sohland an der Spree

14.158,44
Partnerschaft Dittelsdorf Hrádek nad Nisou / Partnerství Dittelsdorf Hrádek nad Nisou

Stadtverwaltung Zittau, Ortsteil Dittelsdorf

Město Hrádek nad Nisou12.101.97
Persönlichkeiten der Naturkunde / Osobnosti v přírodních vědách

Geo-Zentrum Zittau e. V. Základní škola Švermova, Liberec5.192,26
Volleyball von Kindern und Jugendlichen in der Euroregion Neisse / Volejbal dětí a mládeže v Euroregionu Nisa

Tělovýchovná jednota Bižuterie z.s., Jablonec nad Nisou

MSV Bautzen 04.e.V.14.114,25
Sport ist grenzenlos / Sport bez hranic

HSG Turbine Zittau e. V., Abt. Leichtathletik

TJ LIAZ Jablonec nad Nisou15.000,00
10 Jahre SCHKOLA Lückendorf - Jablonné / 10 let SCHKOLA Lückendorf Jablonné

Freier Schulträgerverein e.V. Schkola, Hartau

Mateřská škola Studánka Jablonné v Podještědí, příspěvková organizace

6.274,36
Zu Wallfahrtsorten und Kreuzwegen im Schluckenauer Zipfel und der Lausitz / Za poutními místy a křížovými cestami Šluknovského výběžku a LužiceČeské Švýcarsko o.p.s., Krásná Lípa Städtische Museen Zittau 15.000,00
Mandau Jazz / Mandava JazzS radostí z.s.,VarnsdorfHillersche Villa gGmbH, Zittau15.000,00
SCHKOLA Bildungskongress "HandwERk LEBEN" / SCHKOLA vzdělávací kongres "Zažít řemeslo"

Freier Schulträgerverein e.V., HartauZákladní škola Lidická, Hrádek nad Nisou9.703,60
Neisse  - der Fluss, der uns verbindet / Nisa - řeka, která nás spojuje

Liberecký krajGroße Kreisstadt Zittau5.927.98
Radsport verbindet / Cyklistika spojujePakli sport klub z.s., Jablonné v PodještědíO-SEE Sports e.V. Zittau11.230,76
Begegnungen auf dem gemeinsamen Weg zur Kulturhauptstadt Europas / Setkávání na společné cestě k evropskému městu kultury

Stadtverwaltung ZittauMěsto Česká Lípa15.000,00
Fachkonferenz "Deponien und Abfallwirtschaft" in Zittau / Odborná konference "Skládky a odpadové hospodářství" v Žitavě

Hochschule Zittau/GörlitzTechnická univerzita v Liberci14.500,00
Osečná – Markersdorf – gemeinsam, grenzüberschreitend, generationsübergreifend / Osečná – Markersdorf – společně, přeshraničně, mezigeneračně

Město Osečná Gemeinde Markersdorf

12.796,49

 

KUNST IST UNSERE SPRACHE / UMĚNÍ JE NÁŠ JAZYK

CREAT Liberec

Oberlausitzer Kunstverein Lückendorf

14.471,81
5 Jahre Nationalparkbahn / 5 let dráhy národního parku

Město Krásná LípaGroße Kreisstadt Sebnitz11.326,94
Bierfest Šluknov - Sohland / Pivní slavnosti Šluknov Sohland

Město Šluknov Gemeinde Sohland an der Spree

11.061,02
Grenzüberschreitend gesünder Leben / Přeshraničně žít zdravěji

Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal CREAT z.s., Liberec14.535,76

13. LaK (11.12.2018), Zittau

ProjekttitelAntragstellerProjektpartner EFRE-Mittel bewilligt in €
Gemeinsame Zeit 2019 / Společný čas 2019

Diakonisches Werk im Kirchenbezirk Löbau-Zittau gGmbH

Mateřská škola Jablonec nad Nisou

8.473,77
Gemeinsames Jahr 2019 / Společný rok 2019Mateřská škola Jablonec nad Nisou


Diakonisches Werk im Kirchenbezirk Löbau-Zittau gGmbH11.140,83
Grenzenloses Segeln für Kinder und Jugendliche 2019 / Plachtění pro děti a mládež bez hranic 2019
 

SV Schönau-Berzdorf e.V., Abteilung WassersportTJ Delfin Jablonec, z.s.4.731,93
Landschaft unserer Worte 2019 / Krajina našich slov 2019

Euroregion Nisa Euroregion Neisse 14.024,33
gemeinsam und grenzüberschreitend im Bereich der primären Prävention / společně a přeshraničně v oblasti primární prevence Město Hrádek nad NisouGosse Kreistadt Zittau14.969,46
Deutsch-Tschechische Sportveranstaltungen in Oybin und Lückendorf / Česko-německé sportovní akce v Oybině a Lückendorfu

Gemeinde OybinJablonné v Podještědí14.141,74
Grenzübergreifender Ausstellungsführer 2019 / Přeshraniční průvodce výstavami 2019

Oblastní galerie LiberecStädtische Museen Zittau 6.260,45
Sternradfahrt 2019 - Auf Tour in der Heimat der Querxe / Hvězdicová cyklojízda 2019 – Na cestě říší QuerxůEntwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausitz mbH

Liberecký kraj 12.762,00
ZI YOU – Fest der Festivals / ZI YOU – Festival festivalů


Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-ZittauMěstské divadlo Varnsdorf 11.585,50
Dreiländereck-Forum Nachwuchs-Produzent_Innen / Fórum trojzemí pro začínající producenty/-ky
 
Kunstbauerkino e.V. Městské divadlo Varnsdorf12.034,05
Aktivitäten, die die Grenzen nicht kennen / Aktivity, které neznají hraniceCentrum volného času ArabelaSächsischer Landesverband der Schullandheime e.V.15.000,00
Bertsdorf-Hörnitz und Skalice vertiefen ihre Partnerschaft / Bertsdorf-Hörnitz a Skalice prohlubují partnerství
 
Gemeinde Bertsdorf-HörnitzSkalice u České Lípy 6.273,68
Zusammenarbeit und Öffentlichkeitsarbeit für UNESCO Geoparks in der Euroregion Neiße / Spolupráce a propagace geoparků UNESCO v Euroregionu Nisa
 
Geopark Český ráj o.p.s.Gemeinde Krauschwitz 14.939,14
Bertsdorf-Hörnitz und Skalice u České Lípy feiern gemeinsam / Bertsdorf-Hörnitz a Skalice u České Lípy slaví společně
 
Obec Skalice u České LípyGemeinde Bertsdorf-Hörnitz14.825,19
Mensch und Tier / Člověk a zvíře

IQLANDIA, o.p.s. Tierpark Zittau e. V. 14.935,78
Tennis ohne Grenzen / Tenis bez hranic
 

Liberecký tenisový klub z.s.Verein zur Förderung des TC Blau-Weiß Dresden Blasewitz8.803,11
Boden und Wasser - ein Wechselspiel / Půda a voda – vzájemná interakce


Společnost pro Jizerské hory, o.p.s.Umweltzentrum Dresden 9.896,70
Boden und Wasser - ein Wechselspiel_DE / Půda a voda – vzájemná interakce_DE
 

Umweltzentrum Dresden Společnost pro Jizerské hory, o.p.s.10.645,28

12. LaK (24.09.2018), Zittau

ProjekttitelAntragstellerProjektpartnerEFRE-Mittel bewilligt in €
Altes Handwerk neu Entdecken / Nové objevování starých řemesel

Zittauer Bildungsgesellschaft gGmbH

Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant

7.107,19
Jazzwelten 2019 / JAZZOVÉ SVĚTY 2019Sächsischer Musikrat e.V. DresdenZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Liberec

15.000,00
Deutsch-tschechische Eishockey-Bambinis - eine grenzüberschreitende Sportbegegnung in der Euroregion / Německo-české icehockybabmbini – přeshraniční sportovní setkání v Euroregionu

ESC Jonsdorf - Zittauer Gebirge e.V.

HC TS Varnsdorf12.730,32
20 Jahre SCHKOLA HartauHrádek n. N. / 20 let SCHKOLA HartauHrádek n. N.

Grenzenlos e.V. Schulförderverein der SCHKOLA Hartau

ZŠ Lidická Hrádek nad Nisou15.000,00
Atome - Bausteine der Natur / Atomy - stavební kameny přírody

Geo-Zentrum Zittau Základní škola Chrastava6.431,18
Hockey - united.eu 2018/2019 / Hockey - united.eu 2018/2019

Město Dolní PoustevnaStadtverwaltung Sebnitz15.000,00
"KitaMediaStar" / "KitaMediaStar"

Kinderhaus Waldhäusl EichgrabenZákladní a mateřská škola Kamenický Šenov - Prácheň13.972,37
Kulturelle und wirtschaftliche Sichtweisen auf schwerwiegende Eingriffe in Ökosysteme / Kulturní a ekonomický pohled na zásahy s velkým dopadem na ekosystémyTechnische Universität Dresden, IHI Zittau

Technická univerzita v Liberci

9.755,87
Freundschaft und Erfahrungen / Přátelství a zkušenosti

Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou

Industrie- und Handelskammer Dresden, Geschäftsstelle Zittau

14.269,80
Film ab-internationales deutsch-tschechisches Filmcamp / Dáme si film - mezinárodní německo-český filmový camp

Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal

Venkovský prostor o.p.s. Liberec13.822,87
25 Jahre Städtepartnerschaft Tanvald-Wittichenau / 25 let partnerství měst Tanvald - Wittichenau

TanvaldWittichenau4.892,93
"Der Umwelt zuliebe" - auf der Suche nach Erkenntnissen und einem erfolgreichen Engagement / „Z lásky k životnímu prostředí“ – hledání poznatků a úspěšné angažovanostiTraditionshof Bulnheim e.V. SeifhennersdorfMěstská knihovna Varnsdorf9.211,20

11. LaK (21.06.2018), Zittau

ProjekttitelAntragstellerProjektpartnerEFRE-Mittel bewilligt in €
"Gemeinsam neues wagen" Begegnungsprojekt ZittauLiberec / "Společně zažít nové a odvážné" – Výměnný projekt Žitava-Liberec

Jugendchor Citavia e.V.

Gymnázium F. X. Šaldy Liberec15.000,00
Europasportfest 2018 / Evropské sportovní slavnosti 2018

HSG Turbine Zittau e.V. TJ LIAZ Jablonec14.555,76
Internationaler Big Band Workshop 2018 im Dreiländereck / Mezinárodní Big Band Workshop 2018 v Trojzemí

Klangfarben e.V. JonsdorfKultura z.s.15.000,00
Die gemeinsame Historie des Verkehrs verbindet / Společná historie dopravy spojuje

Boveraclub z.s.Strassenbahnfreunde Chemnitz e.V.9.856,12
Grenzüberschreitendes Kinder-Fußballurnier in Beiersdorf / Přeshraniční dětský turnaj v kopané v Beiersdorfu1. Ostsächsische Fußballschule "Kickfixx" e. V.
 
SK Plaston Šluknov, z.s.12.327,48
Grenzraum knüpft Verbindungen / Pohraničí navazuje spojení

Landkreis Görlitz

Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace15.000,00
Festival Big Band Jam in der ERN / Festival Big Band Jam v ERN Kultura z. s.  Musikverein Klangfarben e.V. 15.000,00
Entwicklung des Jugendfußballs Grenzüberschreitende Zusammenarbeit FK Varnsdorf und FC Oberlausitz Neugersdorf / Rozvoj mládežnické kopané vzájemná spolupráce FK Varnsdorf a FC Oberlausitz Neugersdorf

FK Varnsdorf, z.s.

Fußballclub Oberlausitz Neugersdorf e.V.14.727,86
Sportspiele der Senioren ohne Grenzen / Sportovní hry seniorů bez hranic

Město Česká Lípa  Stadtverwaltung Zittau6.740,88
Austausch FFW im Rahmen des int. Gemeindefestes und Präsentation der Partnergemeinden / Výměna dobrovolných hasičů v rámci mezinárodní obecní slavnosti a prezentace partnerských obcí

Gemeinde NebelschützObec Heřmanice15.000,00
Traditionen verbinden uns / Tradice nás spojují

Městská knihovna Varnsdorf Traditionshof Bulnheim e.V. 2.790,43
Bildung in den Felsen und Tag unserer Vereine / Tvoření ve skalách a Den našich spolků Podralský nadační fond ZOD

Naturschutzzentrum Oberlauzitz Bergland e.V.13.601,90
Struktura 2018 / Struktura 2018

Gemeinde Nebelschütz Obec Heřmanice 15.000,00
Begegnungen unter dem Thema "Licht und Dunkelheit" / Setkání na téma "Světlo a tma"

Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal (IBZ)


Čmelák Společnost přátel přírody14.535,76
IMF Lípa Musica Zusammenarbeit über Grenze / MHF Lípa Musica přeshraniční spolupráce

ARBOR - spolek pro duchovní kulturu
 
Große Kreisstadt Zittau12.053,79
Bachpatenschaften - Transfer und Weiterentwicklung des Bildungsangebotes -Oberlausitz / Kmotři potoků - přenos a společný vývoj vzdělávací nabídky - Oberlausitz

Landschaftspflegeverband "OL" e.V.


Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace10.644,55
Bachpatenschaften - Transfer und Weiterentwicklung des Bildungsangebotes - Zittauer Gebirge / Kmotři potoků - přenos a společný vývoj vzdělávací nabídky - Žitavské hory

Landschaftspflegeverband "Zittauer Gebirge und Vorland" e.V.


Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace10.500,13
Bierfest Šluknov - Sohland / Pivní slavnosti Šluknov Sohland

Město Šluknov Gemeinde Sohland an der Spree

9.987,94
Kunstsymposium in Dreiländereck 2018 / Umělecké sympózium v Trojzemí 2018

Město Hrádek nad Nisou

Freunde des Beckenbergs e.V.14.975,21
Bachpatenschaften - Transfer und Weiterentwicklung des Bildungsangebotes / Kmotři potoků - přenos a společný vývoj vzdělávací nabídky

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace (STŘEVLIK)

Landschaftspflegeverband "Zittauer Gebirge und Vorland" e.V.

14.477,03
Handwerk und Tradition im Dreiländereck / Řemeslo a tradice v Trojzemí

Brána Trojzemí, příspěvková organizace

Landschaftspflegeverband "Zittauer Gebirge und Vorland" e.V.

14.806,37

10. LaK (20.03.2018), Zittau

ProjekttitelAntragstellerProjektpartnerEFRE-Mittel bewilligt in €
Gemeinsames Erleben / Společné zážitky

Gemeinde MarkersdorfMěsto Osečná9.107,66
Einladung zu den Nachbarn DE / Pozvánka k sousedům - DE

Euroregion NisaEuroregion Neisse e.V.14.971,55
Gemeinsam in Region, gemeinsam in Kultur / Společně v regionu, společně v kultuře

CREAT z.s.Freunde der Mandaukaserne e.V.14.127,84
Gemeinsamer Grenzraum = gemeinsamer Naturraum / Společné pohraničí = společný přírodní prostor

Landschaftspflegeverband "Zittauer Gebirge und Vorland" e.V.Společnost pro Lužické hory7.447,91
Steine der Reichen Stadt Zittau / Kameny bohatého města ŽitavyGeo-Zentrum ZittauZákladní škola, Liberec, Švermova 403/40

8.050,35
Städtepartnerschaft Tanvald Wittichenau / Partnerství měst Tanvald a Wittichenau

WittichenauTanvald8.004,34
Kommunitätstheater für grenzüberschreitende Nachbarschaft: Heute wie vor 100 Jahren? / Komunitní divadlo pro přeshraniční sousedství: Dnes jako před sto lety?

Zentrum sv.Zdislavy z.s.Hillersche Villa Zittau gGmbH2.278,20
Krabat in Bautzen / Krabat v Bautzenu

Krabat e. V. Stadt Tanvald3.901,07
Fachtagung "Abwesend: Ost und Mitteleuropa im Kino" / Odborná konference "Nepřítomní: východní a střední Evropa v kinech"

Kunstbauerkino e.V. Městské divadlo Varnsdorf14.376,34
Country Tänze in Trojzemí / Country tance v TrojzemíTaneční skupina Staří známíTSV Großschönau e.V. Sektion Linedance7.942,16
Revolutiontrain Hrádek n.N.Zittau / Revolutiontrain Hrádek n.N.Zittau

Město Hrádek nad Nisou Große Kreisstadt Zittau15.000,00
Namaste!- interkulturelle Yoga Wochenenden für Familien / Namaste! - interkulturní víkendy s jógou

Gaiatreeschool e.V. Centrum sv. Zdislavy z.s.12.850,55
Musik verbindet über Grenzen hinweg / Hudba spojuje přes hranice

Stadtverwaltung Zittau Město Česká Lípa15.000,00
GruFiMa – Gruppenleiter fit machen für internationale Arbeit / Příprava vedoucích mládežnických skupin na mezinárodní spolupráci

Kinder- und Jugendring Sachsen e.V.Společnost pro Lužické hory13.126,19
Multisport festival soll Menschen ringsum der Sächsisch-Tschechischen Schweiz / Multisport festival okolo Českosaského Švýcarska

Obec Lipová Sohland a.d. Spree, Stadtverrwaltung Sebnitz

15.000,00
1. Jahrgang des Nachbarschaftsballs der Städte VarnsdorfGroßschönau-Seifhennersdorf / 1. ročník Sousedského plesu měst Varnsdorf-GroßschönauSeifhennersdorf

Město Varnsdorf

Gemeinde Großschönau, Stadt Seifhennersdorf

 

4.951,42

9. LaK (12.12.2017), Zittau

ProjekttitelAntragstellerProjektpartnerEFRE-Mittel bewilligt in €
Begegnung in der Euroregion Neisse - Schulpartnerschaft Liberec und Kodersdorf / Setkání v Euroregionu Nisa Školní partnerství Liberec a KodersdorfMartinshof Rothenburg Diakoniewerk

Základní škola Ještědská, Liberec15.000,00
2018 - Gemeinsames Spielen, Lernen und Forschen / 2018 - Společné hraní, učení a poznávání

Mateřská škola Lovecká, Jablonec nad Nisou

Diakonisches Werk im Kirchenbezirk Löbau-Zittau gGmbH

8.452,86
Grenzübergreifender Ausstellungsführer 2018 / Přeshraniční průvodce výstavami 2018

Städtische Museen Zittau

Oblastní galerie Liberec8.426,41
Gemeinsam spielen, lernen, forschen 2018 / Společně si hrát, učit se a poznávat 2018

Diakonisches Werk im Kirchenbezirk Löbau-Zittau gGmbH


Mateřská škola Lovecká, Jablonec nad Nisou10.245,90
Internationales Management in der Praxis / Mezinárodní management v praxi

Technická univerzita v Liberci

TU Dresden (IHI Zittau) 12.546,00
50 Jahre Freundschaft / 50 let přátelství

Gemeinde Schmölln-PutzkauObec Horní Podluží12.565,13
MANUFAKT(O)UREN - Auf Entdeckungsreise in sächsisch – böhmischen Handwerkstraditionen / MANUFAKT(O)UREN Poznejte sasko-česká tradiční řemesla

Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH (MGO)

Svazek obcí Novoborsko15.000,00
Vergangenheit in der Gegenwart / Minulost a současnost

Gemeinde Sohland a.d. Spree

Obec Lipova14.476,30
Internationales Treffen zu den 100 Jahren der Republik und den 130 Jahren KCT (Klub der tschechischen Touristen). / Mezinárodní sraz ke 100 letům republiky a 130 letům KČT

Klub českých turistů Krásná Lípa


Heimat- und Humboldverein Eibau e. V.15.000,00
Dreiländer-Kinderuniversität / Dětská univerzita Trojzemí

Základní škola Lidická, Hrádek nad NisouGroße Kreisstadt Zittau14.929,74
25 Jahre Landschaftspflege im Dreiländereck / 25 let péče o krajinu v trojzemí

Landschaftspflegeverband "OL" e.V.

Čmelák Liberec8.302,16
Segelstützpunkt Euroregion Neisse am Berzdorfer See 2018 / Jachtařská základna Euroregionu Nisa na Bezdorfer See 2018

SV Schönau-Berzdorf e. V., Abteilung Wassersport

TJ Delfín Jablonec nad Nisou4.233,22
Hrádek nad Nisou – Oybin – Kultursommer 2018 / Hrádek nad Nisou – Oybin – kulturní léto 2018

Brána Trojzemí, Hrádek nad Nisou


Gemeinde Oybin 14.525,96
Ins Mittelalter zu den Nachbarn / Za středověkem k sousedům

Město Kamenický Šenov

Fremdenverkehrsbetrieb Oybin14.637,00
Popularisierung des Kunsthandwerks in der Euroneisse Region / Popularizace uměleckých řemesel v Euroregionu Nisa cool-NISA-tour z. s.Grosse Kreisstadt Zittau 14.572,72
Klima, Wetter und deren lokale Auswirkungen / Klima, počasí a jejich lokální dopady

Společnost pro Jizerské hory, o.p.s.

Umweltzentrum Dresden 9.258,94

8. LaK (26.09.2017, Zittau)

ProjekttitelAntragstellerProjektpartnerEFRE-Mittel bewilligt in €
Landwirtschaft und Handwerk in der Euroregion Neiße / Zemědělství a řemeslo v Euroregionu NisaZittauer Bildungsgesellschaft gGmbHStřední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant6.005,76
Osečná – Markersdorf – gemeinsam und grenzüberschreitend / Osečná – Markersdorf – společně a přeshraničně Město Osečná Gemeinde Markersdorf11.197,42
Via Sacra - Reisen ohne Grenzen. Durch Jahrhunderte. Zur Besinnung / Via Sacra - cestování bez hranic. Skrze staletí. K rozjímání.Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbHStaturtární město Liberec14.490,36
Hockey - united.eu 2017/2018 / Hockey - united.eu 2017/2018Město Dolní Poustevna Stadtverwaltung Sebnitz10.298,17
Präsentation der Zusammenarbeit in der Dreiländerregion / Prezentace spolupráce v TrojzemíStadtverwaltung ZittauMesto Hrádek n.N.15.000,00
Gemeinsame Traditionen eine Grundlage für Verständigung / Společné tradice - základ porozuměníTraditionshof Bulnheim e. V. Verband der Deutschen, Regionen Reichenberg, Lausitz-Nordböhmen, e. V.10.059,75
Klima, Wetter und deren lokale Auswirkungen_DE / Klima, počasí a jejich lokální dopady_DEUmweltzentrum DresdenSpolečnost pro Jizerské hory, o.p.s.11.399,08

4. Umlaufverfahren

ProjekttitelAntragstellerProjektpartnerEFRE-Mittel bewilligt in €

Deutsch-tschechische Zusammenarbeit im gesundheitlichen Verbraucherschutz, insbesondere der Lebensmittelsicherheit und im Veterinärwesen

Landratsamt Görlitz, Lebensmittelüberwachungs und Veterinäramt

Státní veterinární správa se sídlem v Praze –

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy

15.000,00

7. LaK (27.06.2017, Zittau)

ProjekttitelAntragstellerProjektpartnerEFRE-Mittel bewilligt in €
111 Jahre Feurewehr / 10 Jahre PartnerschaftGemeinde Bertsdorf-HörnitzSkalice u Ceské Lípy7.853,74
Country Dance im DreiländereckTSV Großschönau e.V.Tanecní skupina Starí známí z.s.11.330,08
Die gemeinsame Entwicklung der grenzübergreifenden Region Lausitzer / Zittauer GebirgeSvazek obcí NovoborskaTouristische Gebietsgemeinschaft Naturpark Zittauer Gebirge e.V.9.005,93
Wanderungen mit dem Ritter Roland in Liberec und ZittauStatutární mesto LiberecGroße Kreisstadt Zittau10.977,28
Nachbarsprachen in der Euroregion NeisseStadtverwaltung ZittauStadtverwaltung Liberec12.821,28
Fenster zum NachbarnEvangelisch-Lutherische Kirchgemeinde Neusalza-Spremberg-Friedersdorfdokorán Rumburk z.s.10.464,40
Europasportfest 2017HSG Turbine Zittau e. V.TJ LIAZ Jablonec14.259,11
Skulptura 2017Gemeinde NebelschützObec Hermanice12.669,68
Statistisches Jahrbuch ERNEuroregion NIsaEuroregion Neisse e. V.14.918,44
Mit Motorrad im GrenzraumStatutární mesto LiberecGroße Kreisstadt Zittau11.121,00
Holzbildhauersymposium Obec HermaniceGemeinde Nebelschütz8.154,90
Lebendige Geschichte der Dreiländerregion - Umzug und Botschaft von Maria TeresiaArcha 13 o. p. sGroße Kreisstadt Zittau6.689,10
Tiere um uns - FamilienwochenendenInternationales Begenungszentrum St. Marienthal (IBZ)Podralsý nadacní fond ZOD14.882,69
Informationsaustausch mit den NachbarnEuroregion Neisse e.V.Euroregion Nisa9.514,05

6. LaK (28.03.2017, Zittau)

ProjekttitelAntragstellerProjektpatnerEFRE-Mittel bewilligt in €
Ich fahre sicherZŠ VarnsdorfSchkola Oberland4.901,30
Deutsch-tschechishce BegegnungstageMartinshof RothenburgZákladní škola Ještědská Liberec4.485,19
Zur Inklusion auf gemeinsamen WegObčanské sdružení DRAKDiakoniewerk Oberlausitz e. V.14.762,70
Jugend grenzenlos in AktionStadtverwaltung Zittau Město Hrádek nad Nisou6.567,10
Wir lernen von den NachbarnEuroregion NisaEuroregion Neisse e. V.9.331,08
Gemeinsame Strategien und Wege mit unserem Nachbarn Česká LípaKonrad Zuse Akademie HoyerswerdaEuroškola Česká Lípa14.878,82
Wir geben Gas - Mit Sicherheit durch die GrenzregionMission Zero gGmbHBezpečně na silnicích o.p.s.15.000,00
Knüpfen der Zusammenarbeit zwischen den Städten Stráž pod Ralskem und Reichenbach OLMěsto Stráž pod RalskemReichenbach/OL13.764,42
Pflege des gemeinsamen klassischen KulturerbesEuroregionales Kulturzentrum St. Johannis ZittauSbor "cum decokore"14.999,05
NeisseGeo 2017Geo-Zentrum Zittau e. V.Základní škola Chrastava12.958,97
VIA SACRAStädtische Museen ZittauStatutární město Liberec14.090,27
Jugendworkshop 2017Gemeinde NebelschützObec Heřmanice15.000,00
Schlacht bei Reichenbach - 260 JahreSpolek přétel OstašovaVerein Freunde der Mandaukaserne e. V.9.294,49
Deutsch-tschechisches Beachvolleyball IntegrationsprojektVfb Görlitz e. V.Beach Volley Vratislavice n.N.15.000,00
Epitafien & Musik - Scratch 2017Stadtverwaltung ZittauCum decore15.000,00
Christian Weise - ein weiterer Baustein der Zusammenarbeit der BibliothekenKultur und Weiterbildungsgesellschaft  mbHKrajská vědecká knihovna Liberec14.868,95
Eine Landschaft voller Geschichten - Land-Art-Treffen im tschechischen GrenzraumGeopark Ralsko o.p.s.Hillersche Villa gGmbH12.380,81
Kultur verbindetStadverwaltung ZittauMěsto Liberec15.000,00
Kreative Begegnung in ERNPodralský nadační fond ZODMehrgeneratiohof Neukirch e. V.11.970,97
Am Anfang war das Feuer - zurück zum Ursprung für eine gemeinsame Zukunft!Freier Schulträgerverein e. V.Centrum svaté Zdislavy Jablonné v Podještědí12.517,90
Sächsisch-tschechisches UnternehmerinnentreffenIndustrie und Handelskammer Dresden, Geschäftstelle ZittauOHK Jablonec nad Nisou11.834,84
Geschichte und Gegenwart der Gemeinde OkrouhláObec Okrouhlá Schlesisch-Oberlausitzer Museumsverbund gGmbH15.000,00
Wirtschaftskonferenz für junge WissenschaftlerTechnická univerzita LiberecTU Dresden (IHI Zittau)3.997,99

3. Umlaufverfahren

ProjekttitelAntragstellerProjektpartnerEFRE-Mittel bewilligt in €

Mit den Sternen durch die deutsch-tschechische Grenzregion

Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische

Oberlausitz mbH

Liberecký kraj14.580,17

5. LaK (13.12.2016, Zittau) / 3. Umlaufverfahren

ProjekttitelAntragstellerProjektpatnerEFRE-Mittel bewilligt in €
Gemensam schon seit 10 JahrenMateřská škola Jablonec nad NisouDiakonisches Werk im Kirchenbezirk Löbau-Zittau 7.976,11
Das 10. Jahr unserer PartnerschaftDiakonisches Werk im Kirchenbezirk Löbau-ZittauMateřská škola Jablonec nad Nisou9.043,57
Gemeinsame Webseite der ERNEuroregion Neisse e. V.Euroregion Nisa14.800,09
Gemeinsam in der NaturFreier Schulträgerverein e. V.ZŠ Lidická15.000,00
Segelstürzpunkt Euroregion Neisse am Berzdorfer SeeSV Schönau-Berzdorf e. V., Abteilung WassersportTJ Delfín Jablonec nad Nisou6.966,40
Wasser und seine Eigenschaften_DEUmweltzentrum DresdenSpolečnost pro Jizerské hory10.505,18
Partnerschaften zwischen Studenten aus der Region Lausitz a LiberecSpolek přátel Lužice LiberecDomowina-Bund Lausitzer Sorben e. V.14.795,91
Wasser und seine EigenschaftenSpolek pro Jizerské hory Umweltschutzzentrum Dresden e. V.7.151,22
Grenzüberschreitende touristische Zusammenarbeit im Rahmen eines Verkehrsprojektes Stadtverwaltung Große Kreisstadt ZittauMěsto Jablonné v Podještědí11.488,37
Kreative Familienbegegnungen in der GrenzregionMehrgenerationenhof Neukirch e. V.Podralský nadační fond ZOD6.583,55
Brautschau der Ideen - zwei Länder, viele Ideen, neue PartnerschaftenMarketing-Gesellschaft Oberlausitz-NiederschlesienSvazek obcí Novoborska15.000,00
Mit den Sternen durch die deutsch-tschechische GrenzregionEntwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausitz GmbH GörlitzLiberecký kraj14.580,17

4. LaK (27.09.2016, Zittau)

ProjekttitelAntragstellerProjektpartnerEFRE-Mittel bewilligt in €
Sommer HolzfigurensymposiumMěsto Hrádek nad NisouFreunde des Beckenbergs e. V.12.655,77
Mit Freunden über die GrenzeZákladní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, HusovaEvang. Zinzendorfschulen Herrnhut12.546,00
Region, wo wir lebenArcha 13 o.p.s.Grosse Kreisstadt Zittau10.394,36
Mit Sport zur Freundschaft ohne GrenzenMěsto Česká LípaStadt Mittweida5.785,79
Digitalisierung und Qualifizierung des Denkmalpfades als grenzüberschreitendes touristisches PremiumangebotStadtverwaltung ZittauMěsto Hrádek nad Nisou15.000,00
Senioren-Begegnungen ohne GrenzenMěsto Česká LípaStadt Mittweida5.248,41
Vermächtnis der Fürstin LudmilaHorizont HG 2014Caritasverband für das Bistum Dresden-Meißen e. V.7.101,03
Textile Vergangenheit - Textile Gegenwart - Textile GemeinsamkeitTraditionshof Bulnheim e. V.Městská knihovna Varnsdorf9.348,12

3. LaK (22.06.2016, Zittau)

ProjekttitelAntragstellerProjektpartnerEFRE-Mittel bewilligt in €
Lernen und Leben in der Euroregion NeißeZittauer Bildungsgesellschaft gGmbHStředni škola hospodářská a lesnická, Frýdlant7.880,65
Aquise zur Intersivierung und Vertiefung der gü. Zusammenarbeit IIEuroregion Neisse e.V.Euroregion Nisa14.945,42
BehindertenwegweiserStadtverwaltung ZittauMěsto Hrádek nad Nisou15.000,00
Zusammenwachsen durch SportTSV Niesky e.V.Tělovýchovná jednota Turnov7.967,39
Informationssystem für Klettersportler im Lausitzer- und Zittauer GebirgeSektion Zittau des Deutschen Alpenvereins e.V.Tělovýchovná jednota Jiskra, Nový Bor15.000,00
Tschechisch-deutsche FamilienumwelttageInternationales Begegnungszentrum St. MarienthalPodralský nadační fond ZOD14.595,18
Deutsch-tschechische Begegnung zur BildhauerwerkstattGemeinde NebelschützObec Heřmanice13.732,64
Auf der Suche des Geheimnisses der vier Elemente der Tollensteiner HerrschaftMAS Český sever, z.s. VarnsdorfSächsische Bildungs- und Begegnungsstätte Windmühle Seifhennersdorf e.V.12.629,64
Miteinander im GebirgeZákladní škola VarnsdorfSchkola Oberland, Ebersbach-Neugersdorf7.544,32
Musik verbindetEuroregion NisaGerhart-Hauptmann-Theater15.000,00
Fest der KünsteStatutární město LiberecGroße Kreisstadt Zittau10.356,62
Besuch bei NachbarnMěsto Jablonné v PodještědíGemeinde Oybin9.807,83
Grenzüberschreitender Dialog 60+Mezinárodní centrum duchovní obnovy HejniceZeitsprung gGmbH13.127,51
Phänomen traditioneller kulturgesellschaftlicher Veranstaltungen in Frýdlant und ZittauMěsto FrýdlantGroße Kreisstadt Zittau5.553,69
Ještěd in FilmLiberecký kraj1) Statutární město Liberec
2) Europastadt GörlitzZgorzelec GmbH
14.999,57
Glas und Licht - Vergangenheit und Zukunft der GlasbildungStřední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický ŠenovReichenbach/O.L.6.441,32
Tschechisch-sächsische Schule von Multimedia-DokumentProWel, LiberecStiftung Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal10.831,38
Reiseführer durch den Botanischen Garten in Reichenberg und ein Einblick in die botanischen Sammlungen des Landschlosses Pirna ZuschendorfBotanická zahrada Liberec, příspěvková organizaceFörderverein Landschloss Pirna -Zuschendorf, e.V.14.295,53
Touristische Erkundung des gemeinsamen GrenzraumsMěsto CvikovGemeindeverwaltung Oybin8.445,54

1. und 2. Umlaufverfahren

ProjekttitelAntragstellerProjektpartnerERFE-Mitel bewilligt in €
Aufbau einer Partnerschaft Schirgiswalde-JiřetínStadt Schirgiswalde-KirschauJiřetín pod Jedlovou13.361,49

 Sternfahrt 2016 -   deutsch - tschechische Begenungen im Schloß Königshein

 

Entwicklungsgesellschaft Niederschlesichsche Oberlausitz mbH MAS Český Sever, z.s.
14.997,60

2. LaK (22.03.2016, Zittau) / Umlaufverfahren

ProjekttitelAntragstellerProjektpartnerEFRE-Mittel bewilligt in €
Kinder-Begegnungsprojekt Centrum Potůček im Tierpark Zittau e. V. - Partnerschaft der ZukunftTierpark Zittau e. V.Centrum Potůček Liberec12.023,25
Leichtathletik Sportfest für Grundschulen im DreiländereckHSG Turbine Zittau e. V.Základní škola Lidická Hrádek nad Nisou8.349,36
Länderkampf Nordböhmen-Sachsen-NiederschlesienHSG Turbine Zittau e. V.Liberecký krajský atletický svaz7.987,62
Europasportfest für Mädchen und Jungen U10 - U14HSG Turbine Zittau e. V.Liberecký krajský atletický svaz5.002,71
Machbarkeitsstudie zur "Schaffung einer touristischen Infrastruktur"Stadt Reichenbach/O.L.Obec Radvanec8.071,26
Bestandsaufnahme und Vernetzung geologischer PotenzialeZeitsprung Zittau gemeinnützige GmbHGeopark Ralsko o.p.s.13.758,78
Regionale Kooperationen befördern - Geoparke als NetzwerkeENO GmbHGeopark Ralsko o.p.s.10.831,38
Auf gemeinsamen Wegdfb-Regionalverband Sachsen Ost e. V.Město Hrádek nad Nisou3.878,80
Interkultureller Workshop zu KOMPETENT hoch 4ENO GmbHEuroregion Nisa regionální sdružení3.810,84
EuroGeoNeisseNisaNysa 2016Geo-Zentrum ZittauZákladní škola Chrastava9.838,15
Grenzüberschreitendes Textilland - Wir halten die Fäden in der HandWindmühle Seifhennersdorf e. V.Stadtbibliothek Varnsdorf10.517,73
Gemeinsam D(d)urchBoxenHSG Turbine Zittau e. V./Boxclub DreiländereckSportovní klub kulturisticky Hrádek na Nisou10.394,87
An einem StrangSektion Zittau des Deutschen Alpenvereins e. V.Lužický horský spolek, Nový Bor4.025,17
25 Jahre der Euroregion Neisse-Nisa-NysaEuroregion Nisa, regionální sdruženíEuroregion Neisse e. V.14.995,86
Begegnungen Kindern aus Centrum Potůček mit Freunden aus Tierpark Zittau e. V. - Partnerschaft der ZukunftCentrum Potůček LiberecTierpark Zittau e. V.1.891,93
ATHLETIK ÜBER DIE GRENZENLiberecký krajský atletický svazHSG Turbine Zittau e. V., Abt. Leichtathletik11.195,21
Internationale SchülerbegegnungMěsto OsečnáGemeinde Markersdorf4.309,33
Senioren in den Bibliotheken - Bibliotheken für SeniorenMěstská knihovna SemilyKultur und Weiterbildungsgesellschaft mbH Löbau9.982,43
15 Jahre Lípa Musica oder Suche nach Identität im ehemaligen SudetenlandARBOR - spolek pro duchovní kulturu, Česká LípaGroße Kreisstadt Zittau11.969,79
Gemeinsam ganzes Jahr 2016Mateřská škola Jablonec nad NisouGemeinde Oderwitz8.303,36
Eurorando 2016Klub českých turistů Krásná LípaOberlausitzer Kreissportbund e. V.8.163,26
Kultursommer Kamenický Šenov, Jahr der JubiläenMěsto Kamenický ŠenovGemeinde Kurort Jonsdorf11.176,39
Tschechisch-Deutsche interkulturelle Plattform Gemeinsame Landschaft - gemeinsame ZukunftGeopark Ralsko o.p.s.Hillersche Villa gGmbH14.387,12
Senioren im NetzVenkovský prostor o.p.s. LiberecChristlich-soziales Bildungswerk Sachsen e. V.14.168,82
Vincenz Pilz – 200 JahreMětské divadlo VarnsdorfHillersche Villa gGmbH8.701,69
Liberec / Zittau - vergessene DenkmälerStatutární město LiberecGroße Kreisstadt Zittau12.541,58
Ritter Roland - Symbol, welches die Partnerstädte Liberec und Zittau verbindetStatutární město LiberecGroße Kreisstadt Zittau9.649,30
Handwerke unserer Region, grenzüberschreitende BegengungenPodralský nadační fond ZOD, BrništěMehrgenerationenhof Neukirch e. V.11.678,23
Phantasiespiele, grenzüberschreitende FamilienbegegnungenKrásná jurta z.s. Krásná LípaMehrgenerationenhof Neukirch e. V.5.175,22
Sternradfahrt 2016 - deutsch-tschechische Begegnungen im Schloss KönigshainENO GmbHMAS Český Sever14.997,69
Aufbau einer Partnerschaft Schirgiswalde-JiřetínStadt Schirgiswalde-KirschauObec Jiřetín pod Jedlovou13.361.49

1. LaK (01.12.2015, Zittau)

ProjekttitelAntragstellerProjektpartnerEFRE-Mittel bewilligt in €
Ein gemeinsames JahrGemeinde OderwitzMateřská škola Jablonec nad Nisou8.667,19
Kunst vertieft die Partnerschaft Zittau-LiberecStadtverwaltung ZittauStadtverwaltung Liberec12.401,72
Musikalische Begegnungen im DreiländereckAkademischer Chor Zittau/Görlitz e. V.„A my taky“ Liberec14.153,97
Handwerk und Tradition im weihnachtlichen Lichterglanz erlebenStadt Reichenbach/O. L.Gemeinde Okrouhlá2.575,06