Poznámky k vyúčtování projektu

Přihlaste se prosím prostřednictvím svého přístupu do online systému a vyplňte závěrečnou zprávu/žádost o platbu.

Přílohy se Správci Fondu předkládají rovněž pouze elektronicky. Nahrajte je do systému.

Povinné přílohy byly definovány ve Vaší smlouvě o dotaci.

I ve fázi vyúčtování projektu se může obrátit se svými dotazy na projektové koordinátorky.