Aktuální Realizační dokument si stáhněte zde 

Přílohy realizačního dokumentu: Příloha 1 Příloha 2

Klíčové aspekty ve zkratce

  • Obsah podpory: Setkání občanů na obou stranách hranice (semináře, konference, informační akce, výměna zkušeností, skupinové výměny, vzdělávací akce atd.).
  • Malé projekty musí být realizovány alespoň jedním projektovým partnerem z Německa a jedním projektovým partnerem z České republiky.
  • Typ a výše financování: Financování z EFRR může činit až 80 % celkových způsobilých nákladů, maximálně však 20 000 EUR. Celkové náklady činí maximálně 30 000 eur.  Malé projekty s celkovými náklady nižšími než 1 000 eur nebudou posuzovány.
  • Standardní jednotkové náklady: Žádosti lze podávat na malé projekty s doložitelným počtem účastníků, které lze přiřadit k jednomu ze tří typů projektů - 1. akce, 2. (další) vzdělávání, 3. odborné konference.
  • Rozhodnutí o žádosti o projekt: Konečné rozhodnutí o financování malého projektu přijímá Lokální řídicí výbor.