Pro realizaci projektu si prosím prostudujte tyto dokumenty

 

Společný realizační dokument Fondu malých projektů

Příručka ke komunkačním a informačním předpisům

Pokyny k ukazatelům pro žadatele a příjemce

 

Další povinnosti

  • Nositel projektu je povinen informovat správce fondu o termínu každé projektové aktivity nejméně 10 pracovních dnů před jejím konáním, nejlépe e-mailem.
  • Nositel projektu je povinen pořídit fotografie z každé projektové aktivity.
  • Ke každému dni setkání projektu je nutné zhotovit prezenční listinu Prezenční listina ke stažení . Pro evidenci dětí mladších 14 let slouží zvláštní seznam účastníků - seznam účastníků_ U14.                               
  • Program akcí slouží jako doklad o délce trvání dané akce.
  • Všechna povinná loga pro publicitu projektu naleznete v sekci Ke stažení.