K podání žádosti o financování použijte náš online systém:

Online systém podávání žádostí

  • Své projektové záměry s námi konzultujte včas osobně, telefonicky nebo e-mailem. Pro sjednání termínu osobní konzultace nás neváhejte kontaktovat e-mailem či telefonicky. 
  • Projektové žádosti mohou být elektronicky odevzdávány průběžně Správci fondu. Včasné odevzdání nezaručuje projednávání projektové žádosti na následujícím zasedání LŘV. 
  • Pro toto dotační období je potřeba nová registrace do systému
  • Při vyplňování projektové žádosti odpovězte na všechny pomocné otázky označené "i", které lze rozkliknout

 

Indexace jednotkových sazeb nákladů k 1. únoru 2024

Pro malý projekt platí jednotkové sazby aktuální k datu předložení projektové žádosti správci Fondu. Vždy k 1.únoru daného kalendářního roku jsou jednotkové sazby indexovány o průměrnou hodnotu inflace. 

Od roku 2024 budou sazby nákladů každoročně indexovány k 1. únoru příslušného kalendářního roku

Typ projektuJednotková sazba EUR/osoboden (od 1.2.2024)
Akce53
Vzdělávání/školení76
Odborné konference105
Typ projektuJednotková sazba EUR/osoboden (do 31.1.2024)
Akce49
Vzdělávání/školení70
Odborné konference96