Page 41 - Euroregion Nisa 30 let
P. 41

Die Freie Evangelische Gemeinde erwarb das historische Tivoli-Gebäude im Jahr 2014 und begann sofort mit Renovierungsarbeiten,
um das gesamte Denkmal zu restaurieren. Jedoch zerstörte kurz vor der Erö nung, im Mai 2016, ein Brand rund 80 % des gesamten Komplexes. Dank der durchgeführten Bauarbeiten ist nun der ursprüngliche Zustand eines der interessantesten Kulturdenkmäler der Europastadt Zgorzelec/Görlitz wiederhergestellt worden.
Svobodná evangelická obec získala historický objekt Tivoli v roce 2014 a bezodkladně začala s opravami s cílem rekonstrukce celé památky. Před samotným otevřením v květnu 2016 však požár zničil téměř 80 % celého areálu. Nyní se díky uskutečněným stavebním pracím podařilo vrátit jeden z nejzajímavějších objektů kulturního dědictví Evropského města Zgorzelec/Görlitz do původního stavu.
Wolna Gmina Ewangelicka nabyła zabytkowy obiekt Tivoli w 2014 r. i niezwłocznie przystąpiła do prac remontowych mających na celu odbudowę całego zabytku. Jednak przed samym otwarciem, w maju 2016 r., pożar zniszczył około 80 % całego kompleksu. Obecnie, dzięki przeprowadzonym pracom budowlanym został przywrócony oryginalny stan jednego z najciekawszych obiektów dziedzictwa kulturowego Europa-Miasta Zgorzelec/Görlitz.
Zgorzelec, Kulturhaus Zgorzelec, Dům kultury Zgorzelec, Dom Kultury
foto: Jakub Purej
1991 39 2021


   39   40   41   42   43