Page 4 - Euroregion Nisa 30 let
P. 4

Bernd Lange
Sehr geehrte Damen und Herren,
geogra sch und kulturell im Herzen
Europas gelegen, hat die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit seinen polnischen und tschechischen Nachbarn für den Landkreis Görlitz eine herausragende Bedeutung. Nur gemeinsam können wir eine gute Zukunft unserer Region gestalten und die zukünftigen Herausforderungen meistern.
In den vergangenen dreißig Jahren ist
unser deutsch-polnisch-tschechisches Dreiländereck insbesondere in den Bereichen Wirtschaft, Tourismus und Kultur mehr und mehr zusammengewachsen. Zahlreiche grenzüberschreitende Projekte wurden dank der Kleinprojekteförderung der Euroregion Neisse umgesetzt.
Gerade vor dem Hintergrund der Corona- Pandemie und den von heute auf morgen geschlossenen Grenzen, wurde deutlich,
wie eng ver ochten die Euroregion Neisse als Wirtschaftsraum ist.
In den kommenden Jahren sieht sich die Euroregion beim Strukturwandel in Folge
des politisch festgelegten Ausstiegs aus der Braunkohleverstromung bis spätestens im Jahr 2038 vor große Herausforderungen gestellt. Es kann nur miteinander gelingen, den Strukturwandel aktiv zu begleiten.
Dazu braucht es die Euroregion, in der die drei Nachbarn zusammenkommen und gemeinsam die Zukunft gestalten.
Ihr
Bernd Lange
Landrat Landkreis Görlitz Präsident Euroregion Neisse
Vážené dámy, vážení pánové,
pro okres Görlitz (Zhořelec), který
z geogra ckého i kulturního hlediska leží
v srdci Evropy, má partnerská spolupráce
s jeho polskými a českými sousedy mimořádný význam. Jen společně můžeme utvářet budoucnost našeho regionu a zvládat budoucí výzvy.
V uplynulých 30 letech se naše německo- polsko-české trojzemí více a více sbližovalo, obzvláště v oblastech hospodářství, cestovního ruchu a kultury. Díky podpoře malých projektů Euroregionu Nisa se podařilo realizovat množství přeshraničních projektů.
V souvislosti s pandemií koronaviru
a hranicemi uzavřenými ze dne na den se jasně ukázalo, jak úzce je Euroregion Nisa jako hospodářský prostor propojen.
V následujících letech bude euroregion postaven před velké výzvy v podobě strukturálních změn v důsledku politicky de novaného ukončení výroby elektřiny
z hnědého uhlí, k němuž dojde nejpozději
do roku 2038. Pouze společně se nám
může podařit této strukturální změny využít
a aktivně se na jejích procesech podílet.
K tomu je třeba euroregionu, v němž
se tři sousedi setkávají a společně utváří budoucnost.
Váš
Bernd Lange
Zemský rada okresu Görlitz Prezident Euroregionu Neisse
Szanowni Państwo,
geogra czne i kulturowe położenie w sercu Europy sprawia, że partnerska współpraca
z polskimi i czeskimi sąsiadami ma dla powiatu Görlitz ogromne znaczenie. Tylko razem możemy kształtować dobrą przyszłość naszego regionu i sprostać przyszłym wyzwaniom.
W ciągu ostatnich trzydziestu lat nasz polsko-niemiecko-czeski trójstyk granic coraz bardziej zacieśniał współpracę, zwłaszcza w dziedzinie gospodarki, turystyki i kultury. Dzięki do nansowaniu z Funduszu Małych Projektów Euroregionu Nysa zostały zrealizowane liczne projekty transgraniczne. Szczególnie w kontekście pandemii koronawirusa i zamkniętych z dnia na dzień granic okazało się, jak silnie powiązany jest Euroregion Nysa jako obszar gospodarczy. W najbliższych latach Euroregion stanie przed poważnymi wyzwaniami w zakresie zmian strukturalnych w związku z decyzjami politycznymi dotyczącymi rezygnacji
z wytwarzania energii elektrycznej z węgla brunatnego najpóźniej do 2038 roku. Tylko razem możemy odnieść sukces w aktywnym towarzyszeniu zmianom strukturalnym.
Do tego potrzebny jest Euroregion, w którym trzej sąsiedzi spotykają się i wspólnie kształtują przyszłość.
Wasz
Bernd Lange
Starosta powiatu Görlitz Prezydent Euroregionu Neisse
euroregion
neisse–nisa–nysa
2


   2   3   4   5   6