Page 33 - Euroregion Nisa 30 let
P. 33

Das dritte interessante Projekt ist die gemeinsame Teilnahme aller drei Länder
an einem Kunstwettbewerb, der mit den literarischen Gestalten Rübezahl und Krabat in Verbindung steht. Der Kunstwettbewerb für Kinder aus Polen, Tschechien und Sachsen wird einmal aller zwei Jahre von der polnischen Bibliothek in Jelenia Góra organisiert. Die anderen Bibliotheken beteiligen sich an der Werbung und der Sammlung der Arbeiten, und anschließend werten alle gemeinsam die Arbeiten aus. Eine Wanderausstellung der besten Arbeiten zieht durch alle drei Länder.
Die Zusammenarbeit der deutschen, tschechischen und polnischen Bibliotheken ist für alle Kolleginnen und Kollegen erfreulich und bereichernd. Wir tre en uns gern, der Erfahrungsaustausch ist für uns sehr wertvoll. Am wertvollsten aber sind das gegenseitige Entgegenkommen und die geknüpfte Freundschaft.
Třetím zajímavým projektem je společná účast všech tří zemí na výtvarné soutěži spojené s literárními postavami Krakonoše
a Krabata. Výtvarnou soutěž pro děti z Čech, Polska a Saska organizuje vždy jednou za dva roky polská knihovna v Jelení Hoře, ostatní knihovny se podílejí na propagaci, sběru prací a společně všichni pak práce hodnotí. Putovní výstava nejlepších prací putuje po všech třech zemích.
Spolupráce českých, polských a německých knihoven je pro všechny kolegy a kolegyně radostná a obohacující. Setkáváme se
rádi, výměna zkušeností je pro nás velmi cenná. A nejcennější je vzájemná vstřícnost a navázané přátelství.
Trzecim ciekawym projektem jest wspólny udział wszystkich trzech krajów w konkursie plastycznym związanym z postaciami literackimi Ducha Gór i Krabata. Konkurs plastyczny dla dzieci z Polski, Czech i Saksonii organizuje raz na dwa lata biblioteka jeleniogórska, a pozostałe biblioteki angażują się w promocję, gromadzenie prac, które są później przez wszystkich wspólnie oceniane. Wystawa objazdowa najlepszych prac wędruje po wszystkich trzech krajach.
Współpraca polskich, czeskich i niemieckich bibliotek jest dla wszystkich koleżanek i kolegów radosna i wzbogacająca. Lubimy się spotykać, a wymiana doświadczeń jest dla nas bardzo cenna. Najcenniejsza jest jednak wzajemna otwartość i nawiązane przyjaźnie.
Malwettbewerb für Kinder Výtvarná soutěž pro děti Konkurs plastyczny dla dzieci
1991 31 2021


   31   32   33   34   35