• Język
  • Partnerschaftssuche
  • cz: Partnerschaftssuche
  • Poszukiwania partnerów współpracy
Logo euroregionu Neisse-Nisa-Nysa

Poszukiwania partnerów współpracy

Poszukiwanie partnerstwa jest łatwe

Poszukujecie Państwo partnera czeskiego, polskiego lub niemieckiego partnera współpracy w celu ralizacji projektów transgranicznych? W tym celu macie Państo do dyspozycji różne możliwości:

Ponadto chcemy zaoferować w szczegolności naszym gminom członkowskim dodatkowy instrument:


Aktualne zgłoszenia:

poszukiwani w:
Poszukujący

z DE
z PL
z CZ
PL
:
DE
:(obecnie brak zgłoszeń)
CZ

(obecnie brak zgłoszeń)

:

Stan: 11.01.2011

 

Niemieckie gminy / miasta / poszukują polskich partnerów


Partnerstwa pomyślnie zawarte:

 
  • Tel. Niemcy: +49 3583 57500
  • Tel. Czechy: +420 485 340991
  • Tel. Polska: +48 757676470