• Sprache
  • Förderfonds
  • Fondy
  • Fundusze wspierania
Euroregion Neisse-Nisa-Nysa Logo

Förderfonds

Kleinprojektefonds 2014-2020

Grenzübergreifende Förderprogramme 2007-2013

Logo Programm Cíl 3/Cel 3

Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen der Tschechischen Republik und der Republik Polen

Fördergebiet

Logo Programm Ziel 3/Cíl 3

Ziel 3- Programm zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik 2007-2013

Fördergebiet

Logo Programm SNPLOperationellen Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Sachsen - Polen 2007 - 2013

Fördergebiet

[Translate to Tschechisch:] Fond - Regionální práce

Regionální práce/činnost je program Svobodného státu Sasko na podporu akcí a projektů regionální přeshraniční spolupráce. Cílem je pomocí finanční podpory v rámci euroregionů vytvářet a zinzenzivňovat kontakty mezi saskými a českými obcemi, sduženími, školami atd. To se týká aktivit, které nemohou být podporovány v rámci programu Cíl 3.

Podle pravidel je maximální dotace až do výše 1.500 EUR.

Podporovány mohou být následující aktivity:

  • Seminář, konference, symposia;
  • Kulturní a sportovní akce, výstavy, workshopy;
  • Setkávání komunálních politiků;
  • Zhotovení informačních materiálů a publikací.

Žadateli mohou být: komunální splečenství jako např. saské euroregiony, sdružení, spolky, komunální veřejno-právní společnosti, vzdělávací zařízení a církve se sídlem v eruroregionu. 

Žádosti podávejte v písemní a elektronické formě na Landesdirektion Dresden, Referat 21B.

 
  • Tel. Deutschland: +49 3583 57500
  • Tel. Tschechien: +420 485 340991
  • Tel. Polen: +48 757676470