Składanie wniosku Online i w formie drukowym.

Wnioskodawca ma dwie różne możliwości:

  • Pan/Pani składa po raz pierwszy wniosek o dofinansowaniu dla małego projektu w saksońsko-czeskim i polsko-saksońskim programie. Prosimy Pana/ Panią o rejestrację z Pana/Pani adresem e-mailowym i wybranym hasłem.

    Rejestracja jako nowy użytkownik

  • Pan/Pani już składał(a) wniosek o dofinansowaniu czy pracuję nad wnioskiem o dofinansowaniu w saksońsko-czeskim i polsko-saksońskim programie. Prosimy Pana/ Panią o zameldowanie z Pana/Pani adresem e-mailowym i hasłem.

    Poddać dane dostępowe