• Język
  • Land & Leute
  • Země a lidé
  • Region i Ludzie
Logo euroregionu Neisse-Nisa-Nysa

Region i Ludzie

Turystyka

Coraz trudniej – na szczęście – można sobie przypomnieć, jak tragicznie jeszcze 20 lat temu, ten nasz uroczy zakątek Europy, doświadczony był przez różnego rodzaju skażenia ekologiczne. To właśnie stało się jedną z głównych przesłanek śmiałej inicjatywy, by zawiązać tu pierwszą na obszarze byłego „Bloku Wschodniego” wspólnotę euroregionalną. Ponury epitet „Czarny Trójkąt” już od 2000 roku należy do przeszłości. Także z tego punktu widzenia można dziś mówić o dużym sukcesie tego trójstronnego eksperymentu. Dopiero dzięki niemu, w trójnarodowej strategii rozwoju możliwy stał się tu rzeczywisty start do całkiem nowej epoki. Unikatowe walory dziedzictwa przyrodniczego i historycznego, piękno tak licznych zabytków i urok całego krajobrazu kulturowego, są dziś uznawane za największe, wspólne bogactwo tego granicznego regionu. Już nie wielki przemysł, ale szeroko rozumiany sektor usługowy ma tu tworzyć bazę ekonomicznego rozwoju. Zdecydowanie priorytetowa rola jest w nim przypisana turystyce i wypoczynkowi, sportowi, funkcjom uzdrowiskowym i t.p...

więcej

Edukacja i gospodarka

Uczyć się w Europie i dla Europy To hasło lansowane przez jedną z rozwijających się tu oryginalnych inicjatyw, jaką jest projekt „PONTES”. Dobrze oddaje ono cele i misję drugiego (obok turystyki) z priorytetowych obszarów aktywności naszego Euroregionu. Euroregion Nysa, będący trójstronną, ale (uwzględniając słowiański naród Serbołużyczan z ich ponad 1000-letnią historią) czteronarodową wspólnotą ponadgraniczną, okazuje się z tego punktu widzenia laboratorium wręcz znakomitym.

więcej

Obywatele

 
  • Tel. Niemcy: +49 3583 57500
  • Tel. Czechy: +420 485 340991
  • Tel. Polska: +48 757676470